Tải Game Việt Hóa với link download Google Drive | OneDrive

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thu thập trên trang web này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bằng cách sử dụng trang Game Việt Hóa, bạn chấp nhận các điều khoản được mô tả trong chính sách bảo mật. Những thay đổi này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng và những thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở phiên dịch, không có hiệu lực trở về trước. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu cách thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng. Chính sách của chúng tôi là giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân nhận được từ trang web và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn thận nhất.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng thông tin đó, ví dụ như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hoặc tổ chức, e-mail, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và giờ bạn truy cập trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp với trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản trị trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích để thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang Game Việt Hóa và hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web của bạn cho khách truy cập. Thông tin cá nhân không thể được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, cookie có thể được kết hợp với thông tin đó. Cookie đã thu thập và thông tin theo dõi có thể được chia sẻ với các bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tiếp thị lại đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi khởi chạy quảng cáo được nhắm mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng theo Pháp lệnh Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư) tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trao đổi với bạn về sản phẩm, đặt chỗ hoặc lời mời. đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn hoặc điều tra gian lận.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm ẩn hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đã xảy ra. Thông tin không được cung cấp cho các công ty này cho các mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được giữ an toàn. Chỉ nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền (đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bí mật) mới có quyền truy cập vào thông tin này. Tất cả các email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không nhận các thư khác.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này. Tất cả các thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

ỨNG DỤNG THỜI GIAN

Chính sách này áp dụng trong suốt vòng đời của trang Game Việt Hóa này.